Sončne elektrarne

Nova doba samooskrbe

Vstopite v svet zelene energije z Ngen Star hibridno sončno elektrarno s katero proizvajate lastno električno energijo in jo uporabljate, ko jo potrebujete saj se višek energije, ki ga ne porabite takoj shrani v hranilniku. Enostavna namestitev, visoka učinkovitost ter dolga življenjska doba. Uporabite konfigurator in preverite kateri paket je primeren za vas.

Uredimo celotno elektro dokumentacijo.

Izvedba na ključ, od svetovanja do priklopa

Hibridna sončna elektrarna

Hibridna sončna elektrarna ne potrebuje povezave z omrežjem, kar ji omogoča hibridni razsmernik integriran v hranilnik električne energije. Ta sistem vam zagotavlja popolno neodvisnost od omrežja med delovanjem sončne elektrarne in hranilnika. Omrežje služi le kot rezervni sistem, ki se uporablja v primeru, da poraba preseže zmogljivost hibridnega sistema. Hibridna sončna elektrarna omogoča predajo viškov električne energije po sistemu neto meritev ali pa prodajo le-teh, tako kot klasična sončna elektrarna.

Električna energija, ki jo proizvede sončna elektrarna, se preko razsmernika neposredno uporablja za napajanje porabnikov v vašem domu. Če je proizvodnja energije večja od trenutne porabe, se presežek shrani v hranilniku in porabi takoj, ko energija, proizvedena s sončno elektrarno, ne zadostuje več trenutni porabi. Če je hranilnik poln in proizvodnja še vedno presega porabo, se višek energije preusmeri v omrežje. V primerih, ko distribucijski operater ne dovoli tovrstne prakse, sistem avtomatično zniža proizvodnjo na sončni elektrarni. Šele potem, ko ste izkoristili vse možnosti porabe in hranjenja energije, se zaradi, omejitev v omrežju in viškov proizvodnje zmanjša proizvodnja sončne elektrarne. To pomeni, da sistem zagotavlja optimalno izrabo proizvedene energije, hkrati pa upošteva morebitne omejitve in zahteve električnega omrežja.

Hranilniki nove dobe

S hranilniki nove dobe boste lahko izkoristili vse prednosti zelene energije in se osamosvojili od omrežja. Tako boste postali samozadostni ter s tem prihranili na stroških električne energije. Ngen Star hibridni sistem vsebuje sončno elektrarno in hranilnik električne energije z integriranim razmernikom ter pametnim števcem električne energije. Bodite samozadostni in prihranite na stroških porabe električne energije. Izračunajte investicijo za svoj lasten Ngen Star paket.

Dobava električne energije po znižani ceni

Da bi stranke sistema STAR dobile do 40% popusta pri dobavi električne energije, morajo biti vključene v Ngen platformo. Ko so cene na trgu nizke zaradi presežkov, se bo vaš hranilnik samodejno polnil in vam dobavil energijo, ko jo boste potrebovali. Pri gospodinjskem odjemu lahko električno energijo dobavljamo samo strankam, ki imajo nameščen Ngen pametni števec (ki je del paketa Ngen Star). Hranilnik omogoča prilagodljivo porabo oziroma povečanje odjema energije v obdobjih z nižjo ceno energije ter hrambo energije za kasnejšo rabo.

Pametni števec Ngen

V podjetju Ngen so razvili pametni števec za merjenje električne energije. Svojim strankam navedeni pametni števec omogoča vključitev v Ngen platformo, kar jih spremeni v aktivne uporabnike. Tako se lahko povežejo v virtualne skupine za prenos presežene proizvedene energije in prejemajo električno energijo po dinamični tarifi.

Virtualne skupine

V podjetju Ngen strankam omogočajo, da prek njihove platforme ustvarijo lastne virtualne skupine. Če se stranke povežejo v virtualno skupino, lahko višek proizvedene električne energije iz enega merilnega mesta neposredno prenesejo na drugo merilno mesto. To pomeni, da lahko stranke postavijo sončno elektrarno na eni lokaciji in energijo, ki bi jo sicer oddajale v omrežje, porabljajo na drugi lokaciji. Vsa merilna mesta, povezana v virtualno skupino, morajo biti vključena v Ngen platformo in morajo biti opremljena z Ngen pametnimi števci.

Kako deluje?

Vaša sončna elektrarna proizvaja električno energijo, ki se preko hibridnega razsmernika neposredno porabi na porabnikih. Višek proizvedene električne energije se shranjuje v hranilniku za kasnejšo porabo ali pa se oddaja v omrežje, odvisno od uporabnikovih želja. V primeru izpada omrežja sistem samodejno zagotavlja električno energijo porabnikom. Pametni števec omogoča uporabnikom, da izkoristijo dinamično tarifo za električno energijo v kombinaciji z Smart box-om, ki omogoča priključitev naprav, na primer toplotne črpalke. S funkcijo “SG” se toplotna črpalka dodatno vključi in shrani energijo v obliki toplote. Na ta način povečate hranjenje energije tudi v obliki toplote.

Star paketi

Vašo samooskrbo z električno energijo lahko izboljšate z zagotavljanjem visoke stopnje zanesljivosti in neodvisnosti od distribucijskega operaterja ter gibanja cen na trgu z uporabo hibridnega sistema, ki vključuje sončno elektrarno, hranilnik električne energije z integriranim hibridnim razsmernikom ter pametnim števcem. Sistem ne samo znižuje stroške električne energije, temveč tudi stroške omrežnine ter zagotavlja napajanje porabnikov v primeru izpada omrežja. Poleg tega omogoča tudi paralelno delovanje z omrežjem ter zagotavlja višjo moč od razpoložljive priključne moči, kar omogoča občasno večjo porabo energije kot jo zagotavlja omrežje.

Ngen Star paket lahko financirate tudi pri banki. Delavska hranilnica v sodelovanju z Ngenom omogoča ugoden kredit.

KONTAKT

POKLIČITE NAS

Poskrbite za svojo energetsko neodvisnost že danes in postanite aktivni uporabnik električne energije. Pošljite nam svoje podatke in se pridružite revoluciji obnovljivih virov energije.

"*" indicates required fields

Ime in Priimek*

Telefon

030 422 222

Nakupovalna košarica
Scroll to Top

Povpraševanje

"*" indicates required fields

Ime in Priimek*